HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (13) Number of companies: 27
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 08/17/2020 CMP: Ngày đăng ký cuối cùng Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty thông báo sau cho cổ đông trong thư mời
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 tại trụ sở chính của công ty (Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 08/18/2020 CQN: Ngày 18/08/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN)
 • 08/24/2020 DOP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại số 215 – 217 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 24/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/24/2020 SAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 4.09 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 409 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 24/08/2020 (Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/24/2020 VNL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã CK: VNL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/18/20200318_20200318 - VNL - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2020 va tam ung co tuc dot 2 2019 bang tien.pdf