HOSE (19) | HNX (19) | UPCOM (40) Tổng số công ty: 78
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/07/2024 TOT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 29/07/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Transimex Logistics - Tầng 2 Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, P15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2024 và xuất trình Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/07/2024 VIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIN của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 31/07/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
       * Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
             - Nội dung: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 31/07/2024 PNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 31/07/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình giấy tờ pháp lý và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Tân Cảng - Phú Hữu tại Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM bắt đầu từ ngày 31/07/2024 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 02/08/2024 VNF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/08/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tại: Phòng kế toán & Tài chính của CTCP Vinafreight - Lầu 01, Block C, Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2024. Khi nhận cổ tức tại Công ty, cổ đông xuất trình CMND/CCCD (đối với cổ đông là cá nhân); Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/08/2024 CCR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCR của CTCP Cảng Cam Ranh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/08/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh – 29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 05/08/2024 (cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/căn cước công dân; Giấy ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền)).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh trước ngày 01/08/2024 (mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng tại website: http://www.camranhport.vn).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.