HOSE (30) | HNX (27) | UPCOM (92) Tổng số công ty: 149
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/01/2021 SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 20/01/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website Công ty
            - Nội dung họp: Chia CTCP Sài Gòn Hỏa Xa thành 02 công ty
 • 20/01/2021 HMH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/01/2021 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 25/01/2021 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (600đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 25/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính thuộc văn phòng CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/06/2021 SCS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK: SCS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/24/20200724_20200724 - SCS - TB NY va giao dich co phieu.pdf

 • 20/09/2021 SCS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK: SCS) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/11/25/20191125_20191125 - SCS - TB ny va gd co phieu phat hanh Esop 380.000.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.