HOSE (31) | HNX (30) | UPCOM (53) Number of companies: 114
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 04/15/2021 QBS: Quyết định chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (mã CK: QBS) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/04/2021 như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/9/20210409_20210409 - QBS - QD chuyen cp tu dien canh bao sang dien kiem soat.pdf

 • 04/15/2021 PIT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã CK: PIT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/25/20210225_20210225 - PIT - TB ngay dkcc de hop DHCD.pdf

 • 04/15/2021 CLX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLX của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 15/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị 272 tại số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế;
  + Các nội dung khác.
 • 04/15/2021 ABR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABR của CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 15/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 5, Tòa nhà CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 • 04/16/2021 BM9: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BM9 của CTCP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Đầu tư xây dựng 319 Miền Nam, 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP. HCM
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.