HOSE (30) | HNX (27) | UPCOM (46) Number of companies: 103
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 08/27/2019 VPG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã CK: VPG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/19/20190719_20190719 - VPG - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Bat Thuong Nam 2019.pdf

 • 08/30/2019 PSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/06/2019 PSD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14h00 ngày 06/09/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí, Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
  (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí thông báo sau đến các cổ đông tại Thư mời họp).
            - Nội dung họp: + Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. Theo đó, sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty tương ứng.
  + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty tương ứng.
  + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
            - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
  + Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS thay thế.
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 09/06/2019 CNT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNT của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
            - Thời gian thực hiện: dự kiến 06/09/2019
            - Địa điểm thực hiện: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
 • 09/12/2019 VFG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/12/20190812_20190812 - VFG - TB chot DS tam ung co tuc dot 1 nam 2019.pdf