HOSE (31) | HNX (27) | UPCOM (52) Tổng số công ty: 110
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/05/2022 TTB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/3/30/20220330_20220330___ttb___thong_bao_ngay_dkcc_hop_dhdcdtn_2022.pdf

 • 25/05/2022 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ARM của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2 nhà A, trụ sở chính Công ty, số 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
  + Thực hiện chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/05/2022 CLM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin bắt đầu từ ngày 25/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, hộ chiếu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/05/2022 DPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 25/05/2022 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/05/2022 DGW: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã CK: DGW) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/b1aa9d28-e126-4fbb-a90c-981c26e1d2ed?ridx=1802348589

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.