HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 9
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/01/2021 QHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHD của CTCP Que hàn điện Việt Đức như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Que hàn Điện Việt Đức. Địa chỉ: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/01/2021 khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 26/01/2021, người sở hữu chứng khoán cung cấp giấy chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng Kế toán tài chính của công ty).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/01/2021 QHD: Thông báo gửi VSD , chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2020
 • 05/02/2021 VEA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 52,529%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.252,9 đồng). Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
            - Thời gian thực hiện: 05/02/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính VEAM (Phòng 504, tòa nhà VEAM Tây Hồ, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 05/02/2021 (khi nhận cổ tức tại VEAM đề nghị xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân…).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/12/2021 NHH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/30/20201230_20201230 - NHH - Tb giao dich cp NYBS.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.