HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/05/2023 STP: Trả cổ tức bằng tiền
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 31/05/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.năm 2022
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và website công ty: www.stp.com.vn)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà – số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: 24/04/2023
 • 31/05/2023 WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 31/05/2023 và xuất trình Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/05/2023 LBM: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/9/20230509_20230509___lbm___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_dot_3_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 31/05/2023 NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NFC của CTCP Phân lân Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình (Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần từ ngày 31/05/2023).
  Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (Trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp phải có giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của pháp luật hiện hành).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nào muốn chuyển khoản hoặc chuyển tiền qua bưu điện thì liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Thuấn – Kế toán trưởng Công ty để được hướng dẫn (số điện thoại: 02293.610862; 0945.039.598)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/05/2023 VTL: Ngày 31/05/2023, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Vang Thăng Long (VTL)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.