HOSE (8) | HNX (6) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 21
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/03/2021 POT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08h30 ngày 06/03/2021 (Thứ Bảy)
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của công ty – số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
  + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
  + Thông qua bổ sung ngành nghề trên giấy đăng ký doanh nghiệp;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 26/03/2021 SMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMT của CTCP SAMETEL như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty Cổ phần SAMETEL, địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.