HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/08/2022 DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An
  Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông,
  phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • 12/08/2022 CTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – số 02 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 12/08/2022.
  Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: ü Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
  ü Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký và gửi về Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/03/2023 SHE: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.412.950 cổ phiếu
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.