HOSE (3) | HNX (8) | UPCOM (16) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/01/2020 HEM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEM của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/01/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường gửi đến cổ đông và đăng tải trên website Công ty.