HOSE (3) | HNX (7) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/11/2022 VEA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 44,937%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.493,7 đồng). Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng
            - Thời gian thực hiện: 30/11/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán VEAM (Phòng 504, tòa nhà VEAM Tây Hồ, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 30/11/2022 (khi nhận cổ tức tại VEAM đề nghị quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân...)
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
 • 02/12/2022 CJC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: + Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Cơ Điện Miền Trung) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 10/06/2022;
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  + Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành: 4661) của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
            - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 02/12/2022
  + Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 13/12/2022
            - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung – Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • 20/03/2023 SHE: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.412.950 cổ phiếu
 • 05/06/2023 NHH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/30/20220630_20220630___nhh___tbgd_co_phieu_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 31/07/2023 NAG: Ngày 05/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 13.965.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.