HOSE (3) | HNX (7) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/09/2020 NHH: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/18/20200618_20200618 - NHH - NDKCC tra co tuc.pdf

 • 22/09/2020 FT1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 22/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 22/09/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 30/09/2020 EMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty, số 56, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.