HOSE (3) | HNX (7) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/10/2021 PVM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/10/2021 và xuất trình giấy tờ tùy thân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/11/2021 VEA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,627%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 462,7 đồng). Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
            - Thời gian thực hiện: 15/11/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán VEAM (Phòng 504, tòa nhà VEAM Tây Hồ, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/11/2021 (khi nhận cổ tức tại VEAM đề nghị quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân...).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 06/12/2021 NHH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/30/20201230_20201230 - NHH - Tb giao dich cp NYBS.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.