HOSE (3) | HNX (7) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/03/2021 SHE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHE của CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà – Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (từ 8h – 17h vào các ngày thứ 2 – thứ 6) bắt đầu từ ngày 15/03/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 26/03/2021 CKH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKH của CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp công ty – Km 89 – Quốc lộ 5 mới – xã Nam Sơn – huyện An Dương – thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/04/2021 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/04/2021 CKH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKH của CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp công ty – Km 89 – Quốc lộ 5 mới – xã Nam Sơn – huyện An Dương – thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/04/2021 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/04/2021 IME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2021. Thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo theo Thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
  + Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021;
  + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Một số vấn đề khác (nếu có).
 • 06/12/2021 NHH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/30/20201230_20201230 - NHH - Tb giao dich cp NYBS.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.