HOSE (3) | HNX (7) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/05/2021 SHE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHE của CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Sơn Hà, lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 • 19/05/2021 SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDK của CTCP Cơ khí luyện kim như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim, thời gian 8g00’ - 15g00’ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 19/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/05/2021 CJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 21/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  + Báo cáo tài chính năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn;
            - Nội dung họp: + Điều lệ Công ty sửa đổi, các quy chế quản lý nội bộ;
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025);
  + Và một số nội dung khác.
 • 29/05/2021 CE1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 08h30 ngày 29/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1. Địa chỉ: Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
            - Nội dung họp: (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
 • 04/06/2021 TB8: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cố phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI. Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 04/06/2021. Khi nhận cổ tức Quý cổ đông phải phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.