HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 07/07/2022 CPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 07/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 07/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 07/07/2022 PIS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIS của Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 07/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 07/07/2022 TCM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/30/20220630_20220630___tcm___tb__ny___gd_cp_phat_hanh_tang_von_tu_nvcsh.pdf

 • 08/07/2022 MPT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPT của CTCP Tập đoàn MPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 06/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp/thông báo mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng 1A, tòa nhà Star City số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các tờ trình ủy quyền;
  + Các vấn đề khác.
 • 08/07/2022 DGC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/30/20220630_20220630___dgc___tb__ny___gd_cp_tra_co_tuc_nam_2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.