HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/05/2023 LBM: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/9/20230509_20230509___lbm___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_dot_3_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 02/06/2023 EME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EME của CTCP Điện Cơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: CPH sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của TCPH và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
            - Thời gian họp: 02/06/2023
 • 09/06/2023 DCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCT của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 09/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp.
 • 09/06/2023 GMH: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022 Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/9/20230509_20230508___gmh___tb_ndkcc_tra_co_tuc_con_lai_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 12/06/2023 FIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FIC của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính Kế Toán Tổng Công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình CMND/căn cước công dân.năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.