HOSE (5) | HNX (11) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 31
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/04/2020 LBM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/28/20190528_20190528 - LBM - TB vv NY va GD thay doi NY.pdf

 • 15/04/2020 DCR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCR của CTCP Gạch men Cosevco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco (cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp).
            - Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp.
 • 16/04/2020 DND: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DND của CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dư kiến Ngày 16 tháng 04 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, địa chỉ: Số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website Công ty và thư mời cổ đông dự họp.
 • 17/04/2020 FCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã CK: FCM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/19/20200219_20200218 - FCM - TB DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

 • 17/04/2020 TXM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TXM của CTCP Vicem Thạch cao Xi măng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 24 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
            - Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông