HOSE (10) | HNX (23) | UPCOM (45) Tổng số công ty: 78
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/07/2019 CDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng, bao gồm chi trả cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức còn lại năm 2018).
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/07/2019 CDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng, bao gồm chi trả cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức còn lại năm 2018).
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/08/2019 ACC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã CK: ACC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/5/20190705_20190705 - ACC - TB NDKCC tra co tuc nam 2018 bang tien.pdf

 • 09/08/2019 BT6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 09/08/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP Beton 6 – KM 1877, Quốc lộ 1K, P. Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2019;
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính 2018, kế hoạch 2019;
  + Báo cáo đánh giá của BKS;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2018-2019
  + Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
            - Nội dung họp: + Hoán đổi công nợ thành cổ phần/vốn góp, đồng thời tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
 • 15/08/2019 VIT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIT của CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.