HOSE (11) | HNX (19) | UPCOM (48) Tổng số công ty: 78
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/12/2020 LBM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/9/20201109_20201109 - LBM - TB ngay dkcc tam ung co tuc dot 1 nam 2020 bang tien.pdf

 • 02/12/2020 BTS: Ngày 02/12/2020, ngày giao dịch đầu tiên 3.598.089 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 03/12/2020 GMX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GMX của CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân. Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT vào các ngày làm việc trong tuần (Trừ Thứ 7, CN và ngày Lễ) bắt đầu từ ngày 03/12/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 08/12/2020 XMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMD của CTCP Xuân Mai - Đạo Tú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng TCKT Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/12/2020 và cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản;
 • 08/12/2020 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về việc chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
            - Thời gian thực hiện: Từ 08//12/2020 đến 20/12/2020
            - Địa điểm thực hiện: (nhận ý kiến bằng văn bản): Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.