HOSE (11) | HNX (23) | UPCOM (45) Tổng số công ty: 79
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/02/2020 SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 03/02/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
            - Nội dung họp: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
 • 28/02/2020 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 2 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Thông qua việc dùng tài sản của Công ty cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP để đảm bảo khoản vay của Tổng công ty và Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, thực hiện được việc ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5 (Agribank Chi nhánh 5) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Gạch men Thanh Thanh, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/04/2020 LBM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/28/20190528_20190528 - LBM - TB vv NY va GD thay doi NY.pdf

 • 30/06/2020 LQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LQN của CTCP Licogi Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 35 Hai Bà Trưng phường Lê Hồng Phong – TP Quảng Ngãi, bắt đầu từ ngày 20/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/07/2020 YBM: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã CK: YBM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/10/20190910_20190910 - YBM - TB ngay dkcc de tra co tuc 2018 bang TM va CP.pdf