HOSE (11) | HNX (20) | UPCOM (48) Tổng số công ty: 79
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/07/2020 GND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 08/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/07/2020 THG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 201 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/18/20200618_20200618 - THG - TB NDKCC tra co tuc.pdf

 • 10/07/2020 KCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/07/2020 TCR: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (mã CK: TCR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/8/20200608_20200608 - TCR - TB ngay DKCC to chuc DHDCD bat thuong nam 2020.pdf

 • 06/08/2020 BT6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 06/08/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP Beton 6 – KM 1877, Quốc lộ 1K, P. Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2020;
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính 2019, kế hoạch 2020;
  + Báo cáo đánh giá của BKS;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2019-2020;
  + Cho đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  + Báo cáo kết quả hoán đổi nợ thành cổ phần/vốn góp;
  + Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị