HOSE (13) | HNX (17) | UPCOM (46) Tổng số công ty: 76
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/05/2022 GMH: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/29/20220429_20220429___gmh___tb_ndkcc_thanh_toan_co_tuc_con_lai_2021_bang_tien___6.pdf

 • 08/06/2022 X77: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X77 của CTCP Thành An 77 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 31/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77 – thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Nội dung khác có liên quan.
 • 10/06/2022 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 10 tháng 06 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, Số 3, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
  + Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua kế hoạch thoái vốn các Công ty con trong năm 2022;
  + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội
 • 10/06/2022 CYC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CYC của CTCP Gạch men Chang Yih như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tháng 05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih – Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Nội dung cụ thể của Đại hội sẽ được Công ty thông báo trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông, đăng trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
 • 14/06/2022 CGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGV của CTCP VINACEGLASS như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 14/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.