HOSE (4) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/09/2020 AAA: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/7/20200907_20200907 - AAA - TB NDKCC ve viec tra co tuc bang tien mat.pdf

 • 26/09/2020 MRF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Thông qua dự án phát triển mở rộng sản xuất của TCPH và các vấn đề liên quan.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Văn phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 18/09/2020. Khi đến yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân bản chính để làm thủ tục.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đi ngoài Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức (mẫu này được đăng tải trên Website công ty) kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. TCPH sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/09/2020 PMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 780 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP bao bì đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 30/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/09/2020 ALT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức 2019
 • 29/10/2020 SFN: Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức 2020 và thông báo chốt danh sách thực hiện quyền chi cổ tức (đợt 1 năm 2020)