HOSE (11) | HNX (10) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/08/2019 TPP: Ngày 23/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên 5.762.111 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 26/08/2019 DTT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã CK: DTT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/12/20190712_20190712 - DTT - TB ngay dkcc tra co tuc 2018.pdf

 • 05/09/2019 AAA: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/26/20190726_20190726 - AAA - NDKCC tra co tuc.pdf

 • 10/09/2019 NTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 11/09/2019 MRF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Văn phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ( sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 11/09/2019. Khi đến yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước nhân dân bản chính để làm thủ tục.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đi ngoài Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức (mẫu này được đăng tải trên Website công ty) kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.