HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 MKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKP của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (địa chỉ 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM) kể từ ngày 09/06/2023. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy CMND/ Thẻ CCCD, Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/06/2023 FIT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/7/13/20220713_20220713___fit___tb_niem_yet_va_giao_dich_chung_khoan_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 12/06/2023 DCM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã CK: DCM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/28/20230428_20230427___dcm___tb_so_800_ndkcc_thuc_hien_quyen_tham_du_dhcd_tn_2023.pdf

 • 15/06/2023 VXP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXP của CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  + Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cùa Ban Tổng Giám đốc;
  + Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
  + Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
  + Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2023 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính – Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO. Địa chỉ: Km18, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/06/2023
 • 15/06/2023 HDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDP của CTCP Dược Hà Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.