HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/05/2023 NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NFC của CTCP Phân lân Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình (Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần từ ngày 31/05/2023).
  Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (Trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp phải có giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của pháp luật hiện hành).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nào muốn chuyển khoản hoặc chuyển tiền qua bưu điện thì liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Thuấn – Kế toán trưởng Công ty để được hướng dẫn (số điện thoại: 02293.610862; 0945.039.598)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/06/2023 HDA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDA của CTCP Hãng sơn Đông Á như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 05/06/2023 ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 05/06/2023 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
 • 06/06/2023 DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, Khách sạn Kim Liên, Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2023
 • 08/06/2023 MTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tại:
  · Địa điểm:
  - Tại trụ sở Công ty CP Dược Medipharco
  Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế
  Điện thoại: 0234.3822701
  - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà Nội
  Địa chỉ: Số 1C1A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024.38693516
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Số nhà 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028.38652604
  · Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.