HOSE (8) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/06/2022 DOC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung sẽ được Thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2021
            - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1-Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 • 06/06/2022 MTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tại:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Địa điểm:
  - Tại trụ sở Công ty CP Dược Medipharco
  Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế
  Điện thoại: 0234.3822701
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà Nội
  Địa chỉ: Số 1C1A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024.38693516
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Số nhà 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028.38652604
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 07/06/2022 DP2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP2 của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 07/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty
 • 10/06/2022 TRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/18/20220418_20220415___trc___thong_bao_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_2022.pdf

 • 10/06/2022 MKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKP của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar; Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM kể từ ngày 10/06/2022. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận cổ tức thay phải có ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.