HOSE (8) | HNX (0) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 13
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/07/2020 TRA: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/8/20200608_20200608 - TRA - TB DKCC tra co tuc con lai nam 2019 bang tien mat.pdf

 • 21/07/2020 IRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,77%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 277 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (Địa chỉ: số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 21/07/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/07/2020 ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 24/07/2020 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/07/2020 OPC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã CK: OPC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/3/20200703_20200703 - OPC - TB DKCC tra co tuc dot 2 nam 2019.pdf

 • 27/07/2020 MED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/7/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex số 358 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nôi, điện thoại 024.38641552 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/7/2020.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi nhận cổ tức Cổ đông phải xuất trình chứng minh thư, trường hợp Cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.