HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (0) Number of companies: 3
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 06/25/2021 DBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, số 9A Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/06/2021. Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/28/2021 BRR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tháng 06/2021, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời.
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Cao su Bà Rịa – QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: + Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
  + Sửa đổi và ban hành Điều lệ và các Quy chế theo quy định.
  + Thông qua Báo cáo tài chính, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nội dung khác.
 • 06/28/2021 DP3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP3 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thứ ba, ngày 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3. Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán thống kê của Công ty, địa chỉ: số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/29/2021 DPR: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/10/20210510_20210507 - DPR - TB NDKCC to chuc DHDCD TN 2021.pdf

 • 06/29/2021 TRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/12/20210512_20210512 - TRC - TB ngay DKCC to chuc DHDCD thuong nien nam 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.