HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/04/2021 DHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/04/2021 DRI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRI của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 15/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Dakruco – số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Sửa đổi điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty, ...
  + Việc chia cổ tức năm 2020, dự kiến mức cổ tức năm 2021 và một số nội dung khác.
 • 15/04/2021 TRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/18/20210218_20210218 - TRC - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHDCD Thuong Nien 2021.pdf

 • 15/04/2021 VHG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHG của CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • 16/04/2021 UPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Một số nội dung liên quan khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.