HOSE (25) | HNX (15) | UPCOM (42) Tổng số công ty: 82
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/06/2019 TRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/13/20190513_20190513 - TRC - TB ngay DKCC tra co tuc dot 2 nam 2018 bang tien.pdf

 • 22/06/2019 DCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCI của CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Phân bón Kim Liên – 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2018;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  + Thông qua phương án phân phối chia lợi nhuận và tỉ lệ chi cổ tức năm 2018;
  + Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2014;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 • 24/06/2019 IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 24/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/06/2019 NDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDC của CTCP Nam Dược như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nam Dược. Địa chỉ: Số 51 phố Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/06/2019 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 25/06/2019 NDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDP của CTCP Dược phẩm 2-9 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, địa chỉ: Số 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 25/06/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.