HOSE (28) | HNX (18) | UPCOM (46) Tổng số công ty: 92
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/06/2021 NDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDC của CTCP Nam Dược như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Nam Dược. Địa chỉ: Số 51 phố Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 23/06/2021 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/06/2021 MKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKP của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar, địa chỉ 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Q11, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23/06/2021. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD, Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phần (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền cổ đông A sở hữu 1.209 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền số cổ phần cổ đông A nhận được là 1.209*10%=120,9 cổ phần. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông A sẽ nhận được 120 cổ phiếu, phần lẻ 0,9 phát sinh sẽ bị hủy.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar, địa chỉ 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Q11, TP.Hồ Chí Minh. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD, Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/06/2021 IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 24 tháng 06 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 04, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/06/2021 HRC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã CK: HRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/19/20210119_20210119 - HRC - TB NDKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2021.pdf

 • 24/06/2021 PBC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBC của CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.