HOSE (25) | HNX (15) | UPCOM (42) Tổng số công ty: 82
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/06/2019 CPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 28/06/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, giấy Ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/06/2019 PCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/6/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/06/2019 BFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/ac355cfb-c734-4752-8539-24e5b2096ff0?ridx=445802884

 • 28/06/2019 DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/06/2019
 • 28/06/2019 TRA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/5/20190605_20190605 - TRA - Thong Bao Ngay DKCC Tra Co Tuc Con Lai Nam 2018 Bang Tien.pdf