HOSE (26) | HNX (17) | UPCOM (44) Tổng số công ty: 87
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/05/2020 PMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 20/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cho cổ đông
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (Thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 27/05/2020 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/05/2020 SDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDN của CTCP Sơn Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai bắt đầu từ ngày 27/05/2020 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp cổ đông nhận tiền mặt khi cổ đông đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân (bản chính) để đối chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/05/2020 IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 27 tháng 05 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 04, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 28/05/2020 DVN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVN của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 28/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Tở trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020;
  + Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 28/05/2020 DDV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDV của CTCP DAP - VINACHEM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần DAP - VINACHEM, lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.