HOSE (28) | HNX (17) | UPCOM (44) Tổng số công ty: 89
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/09/2020 AGP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  + Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
            - Thời gian thực hiện: từ ngày 23/09/2020 đến ngày 08/10/2020
 • 24/09/2020 NET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NET của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/09/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại trụ sở chính CTCP Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
            - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/09/2020 DPM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã CK: DPM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/14/20200814_20200814 - DPM - TB ngay dkcc de to chuc DHCD bat thuong.pdf

 • 30/09/2020 VDP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã CK: VDP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/7/20200907_20200907 - VDP - TB DKCC tam ung co tuc nam 2020 bang tien mat.pdf

 • 30/09/2020 DTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
  Thời gian và địa điểm nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
            - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (8h30 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6), bắt đầu từ ngày 30/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác nhận cổ tức thì Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản gốc), sổ cổ đông (bản gốc) và giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.