HOSE (26) | HNX (17) | UPCOM (43) Tổng số công ty: 86
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 01/04/2020 DBD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (mã CK: DBD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/11/20200311_20200311 - DBD - TB DKCC ve dhdcd thuong nien 2020 va tam ung co tuc.pdf

 • 07/04/2020 LDP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019, báo cáo Ban kiểm soát năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các tờ trình khác
 • 08/04/2020 PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Bầu lại thành viên Ban kiểm soát;
  + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, địa chỉ: Thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 11/04/2020 DRI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRI của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Dakruco – số 30 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020, việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019, dự kiến mức cổ tức năm 2020 và các nội dung khác.
 • 13/04/2020 PLP: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã CK: PLP) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/31/20190531_20190531 - PLP - TB giao dich co phieu dang ky thay doi ny.pdf