HOSE (5) | HNX (5) | UPCOM (23) Number of companies: 33
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/30/2019 ADS: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Damsan (mã CK: ADS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/14/20190514_20190514 - ADS - TB chot DS tra co tuc nam 2018 bang tien.pdf

 • 05/31/2019 BVN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVN của CTCP Bông Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, địa chỉ: Lô I 15-16-17, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/31/2019 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2019. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.