HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (7) Number of companies: 9
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 07/30/2020 HTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTG của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán Tài chính - Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 07/31/2020 STK: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã CK: STK) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/8/20200708_20200708 - STK - TBNDKCC tra co tuc nam 2019 bang tien.pdf

 • 08/05/2020 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 05/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/08/2020. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/29/2021 STK: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã CK: STK) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/22/20190522_20190522 - STK - TB ny va giao dich.pdf