HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 6
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/09/2023 SGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, tại địa chỉ: Lô CII-3, Khu Công Nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/09/2023 và xuất trình căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/10/2023 VNM: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/7/26/20230726_20230725___vnm___tb_so_1257_ve_ndkcc_tra_co_tuc_con_lai_2022_va_dot_1_2023_bang_tien.pdf

 • 05/10/2023 VNM: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/7/26/20230726_20230725___vnm___tb_so_1257_ve_ndkcc_tra_co_tuc_con_lai_2022_va_dot_1_2023_bang_tien.pdf

 • 09/10/2023 CCA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCA của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 09/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX), Lô 2-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ (Phòng kế toán) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/10/2023, xuất trình Căn cước công dân và Sổ cổ phầnđợt 2 năm 2022
 • 10/10/2023 VSN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSN của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 420 Nơ Trang Long, P13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy ủy quyền (nếu có).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.