HOSE (23) | HNX (13) | UPCOM (59) Tổng số công ty: 95
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/12/2023 KTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đường Kon Tum (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/12/2023 KHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 09/12/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp
            - Nội dung họp: + Các vấn đề liên quan đến công ty con Aoki
  + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 11/12/2023 HNF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNF của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 11/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu giấy ủy quyền và giấy đề nghị nhận cổ tức được đăng trên website công ty.
 • 12/12/2023 VOC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 09 giờ 30 phút, ngày 12/12/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, nội dung chi tiết sẽ được TCPH thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.
 • 14/12/2023 TFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TFC của Công ty Cổ phần Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Trang – Lô A14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 14/12/2023 và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ được công chứng. Cổ đông nào muốn nhận bằng chuyển khoản xin vui lòng gửi Giấy yêu cầu tên người thụ hưởng và số tài khoản về địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Trang (Mẫu Giấy yêu cầu được công bố trên website của Công ty www.trangcorporation.vn)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.