HOSE (20) | HNX (14) | UPCOM (62) Tổng số công ty: 96
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 01/12/2022 SGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/12/2022
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật
            - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty (Lô CII-3, KCN C, Sa Đéc, Đồng Tháp)
 • 02/12/2022 PAN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/3/20200103_20200103 - PAN - TB VV NIEM YET VA GIAO DICH CP THAY DOI NY.pdf

 • 07/12/2022 VHE: Ngày 07/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên 15.800.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 08/12/2022 VLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/12/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP, tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Giấy đăng ký kinh doanh; Sổ cổ đông, giấy ủy quyền (nếu có).năm 2021
 • 12/12/2022 CBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/12/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ ngày 12/12/2022.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.