HOSE (129) | HNX (107) | UPCOM (302) Tổng số công ty: 538
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 01/12/2022 BMP: Thông báo ngày ĐKCC về chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng kí cuối cùng như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/10/19/20221019_20221019___bmp___tb_ndkcc_tam_ung_co_tuc_2022.pdf

 • 01/12/2022 TNB: Ngày 01/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 01/12/2022 SGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/12/2022
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật
            - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty (Lô CII-3, KCN C, Sa Đéc, Đồng Tháp)
 • 02/12/2022 CJC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: + Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Cơ Điện Miền Trung) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 10/06/2022;
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  + Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành: 4661) của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
            - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 02/12/2022
  + Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 13/12/2022
            - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung – Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • 02/12/2022 RTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RTB của CTCP Cao su Tân Biên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/12/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/12/2022 và xuất trình CMND/CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.