HOSE (127) | HNX (110) | UPCOM (307) Tổng số công ty: 544
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/04/2021 NHT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHT của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tại Nhà máy CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, số nhà: Lô C5-9, đường N9, Khu C5, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 16/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông bản chính.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/04/2021 VTS: Ngày 16/04/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Viglacera Từ Sơn (VTS)
 • 16/04/2021 SSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM, đường số 9, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/04/2021 BSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
            - Nội dung họp: + Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  + Tờ trình ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021;
  + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 16/04/2021 UPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Một số nội dung liên quan khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.