HOSE (122) | HNX (114) | UPCOM (289) Tổng số công ty: 525
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/08/2019 NHH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHH của CTCP Nhựa Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
       * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ phát hành là 1:1 không phát sinh cổ phiếu lẻ.
  - Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới. Do phát hành với tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 26/08/2019 GVR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: i) Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (số 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần (giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 26/08/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
  ii) Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: có văn bản cung cấp số tài khoản, đề nghị chuyển khoản, kèm bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/08/2019 VTL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTL của CTCP Vang Thăng Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Vang Thăng Long vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/08/2019. Người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân), trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/08/2019 DTT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã CK: DTT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/12/20190712_20190712 - DTT - TB ngay dkcc tra co tuc 2018.pdf

 • 28/08/2019 KHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHD của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/08/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.