HOSE (122) | HNX (112) | UPCOM (302) Tổng số công ty: 536
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/03/2020 CEG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEG của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sau hàng tuần bắt đầu từ ngày 03/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/03/2020 QNS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng công ty, PXSX hơi, trạm y tế công ty: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán công ty (số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
  · Cổ đông là người lao động và nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán của đơn vị đó.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng Tài chính kế toán công ty.
  · Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).
  · Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 05/03/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/03/2020 TNG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG – Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 06/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Giấy đăng ký kinh doanh; sổ cổ đông; giấy ủy quyền (nếu có).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/03/2020 TLG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/4/5/20190405_20190405 - TLG - 4. TB niem yet co phieu phat hanh rieng le.pdf

 • 07/03/2020 TVP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVP của CTCP Dược phẩm TV.Pharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Dược phẩm TV.Pharm, 27 Nguyễn Chí Thanh, P9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Dược phẩm TV.Pharm, 27 Nguyễn Chí Thanh, P9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.