HOSE (33) | HNX (12) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 57
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 11/04/2020 CID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 05-26/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 13/04/2020 LAI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức từ ngày 13/04/2020 đến ngày 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tại địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 14/04/2020 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 14/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 • 14/04/2020 SZL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã CK: SZL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/3/20200303_20200302 - SZL - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2020.pdf

 • 15/04/2020 PLA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLA của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.