HOSE (31) | HNX (12) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 56
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/12/2019 HIZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HIZ của CTCP Khu công nghiệp Hố Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khu công nghiệp Hố Nai, địa chỉ: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, bắt đầu từ ngày 20/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/12/2019 NTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Địa chỉ: ĐT 747, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương), bắt đầu từ ngày 25/12/2019 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/12/2019 TIX: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã CK: TIX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/11/14/20191114_20191114 - TIX - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2019 va tam ung co tuc dot 2 nam 2019.pdf

 • 26/12/2019 PWA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWA của CTCP Bất động sản Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí bắt đầu từ ngày 26/12/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 26/12/2019 CCL: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/10/9/20191009_20191009 - CCL - TB chot DS tra co tuc nam 2018 bang tien.pdf