HOSE (33) | HNX (12) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 57
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/04/2020 SIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIC của CTCP ANI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 04/04/2020.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 11/04/2020 CID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 05-26/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 14/04/2020 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 14/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 • 15/04/2020 PLA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLA của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 17/04/2020 CCL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/21/20200221_20200221 - CCL - TB chot DS to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf