HOSE (8) | HNX (2) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/03/2024 VRG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VRG của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông liên hệ với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam để làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông hoặc nhận tiền mặt tại Văn phòng Công ty bắt đầu từ ngày 13/03/2024.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 20/03/2024 SJS: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/1/24/20240124_20240124___sjs___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_nam_2024.pdf

 • 21/03/2024 IDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDV của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/03/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
  - Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023. Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15, cổ đông A được nhận thêm 17,85 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận là 17 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc – Địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tủy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/03/2024 SZB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZB của CTCP Sonadezi Long Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến vào ngày 28/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình. Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 01/04/2024 TN1: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/19/20210519_20210519 - TN1 - TB NY & GD Bo sung 1.929.825cp.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.