HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/10/2020 TDH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/28/20200928_20200925 - TDH - TB niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 09/10/2020 HU4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU4 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 16/10/2020 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
            - Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 16/10/2020
            - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360B Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp.HCM
 • 19/10/2020 CRE: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CK: CRE) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/22/20200922_20200922 - CRE - TB chot danh sach tra co tuc.pdf

 • 22/12/2020 NRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NRC của CTCP Bất động sản Netland như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng )
            - Thời gian thực hiện: 22/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bất Động Sản NETLAND, lầu 6, số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/ GCNNSH để nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.