HOSE (4) | HNX (8) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 13
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 07/04/2020 NVL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã CK: NVL) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/30/20200330_20200330 - NVL - TB VV NIEM YET VA GIAO DICH CP THAY DOI NY.pdf

 • 07/04/2020 V11: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 07/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 1 – toà nhà Vinaconex 34 tầng – đường Hoàng Đạo Thuý – Trung Hoà – Nhân Chính – thành phố Hà Nội
  (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
            - Nội dung họp: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật
 • 08/04/2020 L14: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L14 của CTCP Licogi 14 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
            - Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/04/2020 TDC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã CK: TDC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/28/20200228_20200228 - TDC - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

 • 10/04/2020 G36: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G36 của Tổng Công ty 36 - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 9, Tổng Công ty 36 – CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.