HOSE (9) | HNX (8) | UPCOM (4) Number of companies: 21
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/15/2021 TS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS3 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Kết quả hoạt động năm 2020;
  + Kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
 • 05/29/2021 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 29/05/2021
  Thời gian thực hiện nêu trên có thể được điều chỉnh căn cứ theo quy định của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội vì lý do phòng, chống dịch bệnh. Hội động quản trị công ty sẽ có thông báo nếu điều chỉnh thời gian.
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 16 tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng trụ sở chính công ty, phòng 1501 tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45), bắt đầu từ ngày 28/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/31/2021 HBC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/31/20210331_20210331 - HBC - TB ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien.pdf

 • 05/31/2021 SCI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCI của CTCP SCI E&C như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần SCI E&C tại tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 31/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 07/15/2021 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 29/05/2021
  Thời gian thực hiện nêu trên có thể được điều chỉnh căn cứ theo quy định của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội vì lý do phòng, chống dịch bệnh. Hội động quản trị công ty sẽ có thông báo nếu điều chỉnh thời gian.
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 16 tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng trụ sở chính công ty, phòng 1501 tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45), bắt đầu từ ngày 28/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.