HOSE (10) | HNX (7) | UPCOM (27) Tổng số công ty: 44
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/01/2021 ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 20/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/01/2021 NHA: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/14/20210114_20210114%20-%20NHA%20-%20TB%20ngay%20giao%20dich%20lan%20dau.pdf

 • 21/01/2021 NHA: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
 • 21/01/2021 CC1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/01/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P.Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM.
            - Nội dung họp: 1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào tháng 01/2021.
  2. Nhân sự Hội đồng quản trị CC1:
  2.1 Thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông sau đây đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân:
  - Ông Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Huỳnh Tấn Trí – Thành viên HĐQT
  - Ông Hoàng Trung Thanh – Thành viên HĐQT
            - Nội dung họp: 2.2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Thông qua việc Cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần sau 3 năm nắm giữ thay vì 5 năm so với cam kết trước đây phù hợp theo quy định Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện sau khi Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức thông qua. Ngày 25/11/2020, Bộ Xây dựng đã thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại CC1.
            - Nội dung họp: 4. Thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CC1 được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết trước đây.
  5. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.
  6. Và một số nội dung khác.
 • 25/01/2021 XDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XDH của CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội từ ngày 25/01/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng Thứ 7 làm từ 8h-11h30) và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.