HOSE (9) | HNX (7) | UPCOM (28) Tổng số công ty: 44
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/09/2020 XLV: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
            - Thời gian thực hiện: từ ngày 28/09/2020 đến ngày 20/10/2020
            - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, số nhà A86-TT9, khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/12/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký và nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/09/2020 DXG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TPHCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/10/4/20181004_20181004 - DXG - THONG BAO VV NY VA GIAO DICH CP.pdf

 • 28/09/2020 DC4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC4 của CTCP Xây dựng DIC Holdings như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower - số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20:1, tương đương 5% (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện là 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận thêm số cổ phiếu là 118 x 5% = 5,9 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ((Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower - số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 28/09/2020 XDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XDH của CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội bắt đầu từ ngày 28/09/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng Thứ 7 làm từ 8h-11h30) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2020 C69: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền.