HOSE (19) | HNX (32) | UPCOM (75) Tổng số công ty: 126
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/02/2021 CTD: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CK: CTD) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/21/20190321_20190321 - CTD - TB vv Niem yet va Giao dich CP thay doi niem yet.pdf

 • 31/12/2021 S96: Chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2010 và cổ phiếu phát hành thêm
  S96: Chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2010 và cổ phiếu phát hành thêm
  (Cập nhật: 23/06/2011, 10:09:10 AM)

   

  1.    Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2011

  2.    Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2011

  3.    Lý do và mục đích:

  ·         Trả cổ tức bằng tiền  năm 2010:

  +        Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

  +        Thời gian thực hiện: 12/08/2011

  +        Địa điểm thực hiện:

  §  Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán CTCP Sông Đà 9.06, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HHVP CT5, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc từ ngày 12/08/2011.

  §  Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  ·         Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  +        Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 15.000.000 CP

  +        Tỷ lệ thực hiện: 2:3 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 03 cổ phần mới)

  +         Giá phát hành: 10.000 đồng

  +         Phương án làm tròn: Để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

  +         Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu cổ đông không đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

  Ví dụ: Cổ đông A vào ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 107 cổ phần S96 tương ứng với 107 quyền mua. Số cổ phần mới được quyền mua theo tỷ lệ 2:3 là 107 x 3/2 = 160,5 cổ phần, làm tròn xuống là 160 cổ phần.

  +        Số lần chuyển nhượng quyền mua: 1

  +         Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

  +        Thời gian chuyển nhượng quyền mua:

  §  Thời gian bắt đầu: 15/07/2011

  §  Thời gian kết thúc: 08/08/2011

  +        Thời gian đăng ký đặt mua:

  §  Thời gian bắt đầu: 15/07/2011

  §  Thời gian kết thúc: 15/08/2011

  +        Địa điểm thực hiện:

  §  Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại Phòng Tài chính kế toán CTCP Sông Đà 9.06, địa chỉ: Tòa nhà HHVP CT5, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

  §  Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

  +        Thông tin về tài khoản đặt mua:

  §  Tên tài khoản:  Công ty cổ phần Sông Đà 9.06

  §  Địa chỉ: 15 - 17 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

  §  Số tài khoản: 000008479115

  §  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội.

  (Điều chỉnh thanh toán sang ngày 31/12/2013)

  (Điều chỉnh thanh toán sang ngày 31/12/2014)

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2015/1/6/S96_2015.1.6_0cc663c_New_Doc_4.pdf

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/10/1.S96_2018.12.10_91ee4c0_25666bn_20181206_1.PDF

 • 29/12/2022 VC5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC5 của CTCP Xây dựng số 5 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2014
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2014
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/10/2014
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ 7 và Chủ nhật) từ ngày 30/10/2014. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  ---
  Thay đổi ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 15/01/2016 sang ngày 15/12/2016

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2016/1/18/VC5_2016.1.18_055b5af_102-bn_2016-01-15_1603_1.PDF

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.