HOSE (7) | HNX (13) | UPCOM (15) Number of companies: 35
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 08/04/2021 SSH: Ngày 04/08/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH)
 • 08/10/2021 VCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty Cổ phần Vinaconex 25, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/08/2021 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/12/2021 DTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTD của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/08/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/31/2021 ND2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/8/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 từ ngày 31/08/2021 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: + Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội, tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
  + Địa chỉ thứ 2: Trụ sở chính của Công ty số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài chính Kế hoạch).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 11/01/2021 NDX: Ngày 01/11/2021, ngày giao dịch đầu tiên 3.900.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.