HOSE (6) | HNX (14) | UPCOM (15) Number of companies: 35
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 06/08/2023 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 27/05/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty;
  + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
  + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
  + Tăng vốn điều lệ công ty;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • 06/20/2023 V12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex 12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị va Ban Tổng giám đốc;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
  + Các vấn đề khác có liên quan.
 • 06/22/2023 V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 4 - Trụ sở chính của Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
            - Nội dung họp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 • 06/23/2023 HU3: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/3/17/20230317_20230316___hu3___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_2023__tra_co_tuc_2021_bang_tien.pdf

 • 06/23/2023 HC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 13, số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến 23/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.