HOSE (11) | HNX (17) | UPCOM (19) Tổng số công ty: 47
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/10/2019 TL4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TL4 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/10/2019 DIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIH của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính: 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/10/2019 C71: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C71 của CTCP 471 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần 471 vào tất cả các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/08/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/10/2019 HD2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 31/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, tầng 3 tòa nhà CT2B, chung cư Nam Đô Complex, số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ ngày 31/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/11/2019 VCR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCR của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 04/11/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường 2104, tầng 21, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023;
  + Tăng vốn điều lệ;
  + Các nội dung khác có liên quan.