HOSE (9) | HNX (21) | UPCOM (40) Tổng số công ty: 70
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/02/2020 HAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAN của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Tầng 5 - Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/02/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/02/2020 ND2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tạm ứng 10% cho năm tài chính 2019 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 từ ngày 28/02/2020 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
  · Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội, tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Địa chỉ thứ 2: Phòng Tài chính kế hoạch tại trụ sở chính của Công ty, số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 05/03/2020 UDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp:
            - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày thứ Năm ngày 05/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Dự án biệt thự cao cấp Lake View Lô N10-N11, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).
            - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019.
  - Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

            - Nội dung họp: - Thanh lý hợp đồng nguyên tắc số 231/DTMBD ngày 28/10/2009 (Dự án Lake View) và Hợp đồng nguyên tắc số 239/DTMBD ngày 16/11/2009 (Dự án Green Pearl) giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV (Nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp CTCP). Đồng thời ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP đối với dự án Lake View và Green Pearl trong Thành phố Mới Bình Dương.
            - Nội dung họp: - Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP đối với Dự án Lake View và Green Pearl phù hợp tình hình thực tế theo từng giai đoạn.
 • 05/03/2020 ND2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 13/03/2020 TEG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã CK: TEG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/4/17/20190417_20190417 - TEG - TB vv niem yet va giao dich ck thay doi ny.pdf