HOSE (15) | HNX (26) | UPCOM (52) Tổng số công ty: 93
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/09/2019 HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 • 26/09/2019 TDC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã CK: TDC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/30/20190830_20190830 - TDC - THONG BAO NGAY DKCC TRA CO TUC NAM 2018.pdf

 • 29/09/2019 HID: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (mã CK: HID) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/3/20190903_20190830 - HID - TB NDKCC to chuc DHCD thuong nien 2019.pdf

 • 30/09/2019 V12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/9/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 16/09/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/10/2019 D11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu D11 của Công ty cổ phần Địa ốc 11 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức văn phòng Công ty số 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 09/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Thắm Phòng Kế hoạch – Dự án, ĐT: 028.39634001 (ext: 21), Fax: 028.39636186.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.