HOSE (89) | HNX (88) | UPCOM (147) Tổng số công ty: 324
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/02/2020 HFB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 4.5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 26/02/2020, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/02/2020 FIR: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã CK: FIR) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/21/20200221_20200221 - FIR - TBGD cp niem yet bo sung.pdf

 • 28/02/2020 ND2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tạm ứng 10% cho năm tài chính 2019 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 từ ngày 28/02/2020 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
  · Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội, tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Địa chỉ thứ 2: Phòng Tài chính kế hoạch tại trụ sở chính của Công ty, số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/02/2020 MH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu ngày 28/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/03/2020 CPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPW của CTCP Công trình Giao thông Công chánh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/03/2020. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền hoặc được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đền nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty (Bà Phạm Thiên Trinh, phòng Kế toán – Tài chính, điện thoại 0909146338); hoặc fax vào số 028.38414824 hoặc gửi bảng scan vào địa chỉ email: trinhpt1875gmail.com (Tài khoản phải mang tên người sở hữu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.