HOSE (95) | HNX (82) | UPCOM (158) Tổng số công ty: 335
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/10/2021 XLV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 25/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 25/10/2021 SRF: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần SEAREFICO (mã CK: SRF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/10/18/20211018_20211018 - SRF - TB vv niem yet va giao dich ck thay doi niem yet .pdf

 • 26/10/2021 VPH: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã CK: VPH) vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/10/2021 như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/10/20/20211020_20211019 - VPH - QD so 582 vv dua co phieu vao dien canh bao.pdf

 • 26/10/2021 SNZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNZ của Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Kế toán Tổng công ty Sonadezi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/10/2021 HD6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở chính, địa chỉ: tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.