HOSE (94) | HNX (91) | UPCOM (153) Tổng số công ty: 338
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/11/2019 HIZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HIZ của CTCP Khu công nghiệp Hố Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến T11/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai
            - Nội dung họp: Thông qua việc hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • 15/11/2019 ICN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: Thông qua việc thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tại Công ty cổ phần Phát triển KCN và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT).
 • 15/11/2019 BDC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDC của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
            - Nội dung họp: + Thông qua cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông nếu có.
 • 15/11/2019 G36: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G36 của Tổng Công ty 36 - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8,01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 801 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính – kế toán Tổng công ty 36 - CTCP – 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 15/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 18/11/2019 PXS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã CK: PXS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/10/28/20191028_20191028 - PXS - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDBT 2019.pdf