HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (50) Tổng số công ty: 58
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/12/2023 DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2023 và xuất trình CMND/CCCD/HC hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
 • 15/12/2023 STW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STW của CTCP Cấp nước Sóc Trăng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cấp nước Sóc Trăng;
  + Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng (Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 15/12/2023 (nếu có thay đổi về thời gian sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông)
 • 20/12/2023 PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMW của CTCP Cấp nước Phú Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thanh toán bằng chuyển khoản: tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản từ ngày 20/12/2023;
  · Thanh toán bằng tiền mặt: vào giờ hành chính từ ngày 20/12/2023, tại: Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ, địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT;
  · Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định. đợt 1 năm 2023
 • 20/12/2023 VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), trong đó:
  + Trả cổ tức còn lại năm 2022: 5%/cổ phiếu
  + Tạm ứng cổ tức năm 2023: 5%/cổ phiếu
            - Thời gian thực hiện: 20/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán Công ty (Ban tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà), Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bắt đầu từ ngày 20/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
 • 20/12/2023 VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), trong đó:
  + Trả cổ tức còn lại năm 2022: 5%/cổ phiếu
  + Tạm ứng cổ tức năm 2023: 5%/cổ phiếu
            - Thời gian thực hiện: 20/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán Công ty (Ban tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà), Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bắt đầu từ ngày 20/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.